Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budownictwo
Budownictwo pozwala uzyskać niezbędne umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych, mostów, tuneli, dróg i autostrad, dróg szynowych, jak również zarządzania i kierowania procesem inwestycyjnym.

Program  studiów  na  kierunku  budownictwo  realizowany  na  Politechnice  Gdańskiej  jest  jednym z najbogatszych w Polsce. Wybierając kierunek budownictwo na II stopniu, zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych różnorodnych obiektów budowlanych. Rozwiniesz umiejętność identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych dotyczących budownictwa.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3540 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
 • nabór na semestr letni
  (PL i ANG)
 • nabór na semestr zimowy (ANG)
nabór
na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności - studia stacjonarne:

 • Inżynieria transportowa
 • Geotechnika
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Budownictwo wodne i morskie
 • Technologia i zarządzanie w budownictwie

Specjalności - studia niestacjonarne:

 • Inżynieria transportu drogowego i kolejowego
 • Budownictwo ogólne
 • Geotechnika
   

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów oraz formy studiów.
 


Perspektywy zatrudnienia:

 • Biura konstrukcyjno-projektowe
 • Wykonawstwo i nadzór budowlany
 • Kosztorysowanie robót
 • Przemysł materiałów budowlanych
 • Placówki naukowo-badawcze i oświatowe
 • Jednostki administracji architektoniczno-budowlanej

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ