Wydział Chemiczny
 

Wiedza i umiejętności nabywane na kierunku Chemia przygotowują absolwenta do kierowania pracą niewielkich interdyscyplinarnych zespołów w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w małych firmach nastawionych na wdrażanie nowych technologii oraz w administracji

na przykład w zakresie wytwarzania i stosowania nowych wyrobów chemicznych, postępowania z surowcami i towarami zużytymi oraz odpadami, czy prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych; do podjęcia twórczej pracy w jednostkach zaplecza badawczego i badawczo-rozwojowego przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych, przedsiębiorstwach typu high-tech oraz w instytucjach naukowych uczelniach i centrach transferu technologii; do świadomego promowania zrównoważonego rozwoju; do aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kreatywnego kierowania niewielkimi zespołami ludzi oraz do podjęcia studiów w Szkołach Doktorskich.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

  • Chemia biologiczna i medyczna
  • Chemia materiałów

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • przemysł chemiczny
  • firmy farmaceutyczne
  • firmy i instytucje związane z ochroną środowiska
  • firmy związane z geologią, meteorologią, oceanografią, metalurgią
  • jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh