Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

EiT

Jesteś fascynatem elektroniki i telekomunikacji? Chcesz zająć się badaniami, rozwojem i wdrożeniami nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach czy pracą naukową? Dzięki studiom II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja możesz osiągnąć wymarzone cele na ścieżce swojej kariery.

Marzą ci się eksperymenty w instytutach badawczych i na uczelniach? Nęcą cię biura projektowe i rozwojowe przedsiębiorstw? Dzięki studiom na kierunku Elektronika i telekomunikacja możesz rozwijać się właśnie tam. Przed tobą wyzwanie tworzenia inteligentnych systemów telekomunikacyjnych (przewodowych i bezprzewodowych) oraz projektowania elementów i układów elektronicznych stosowanych w wielu dziedzinach techniki.
Celem  studiów na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest  wykształcenie  specjalisty,  który  ma  zaawansowaną  kierunkową  wiedzę  i  umiejętności zarówno w zakresie elektroniki, jak i telekomunikacji, a jednocześnie obszerną wiedzę i umiejętności szczegółowe  w  zależności  od  wybranej  specjalności. Studia magisterskie z telekomunikacji są też niezbędne do pełnienia tzw. samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Celem  jest  także  przygotowanie  do  podjęcia studiów trzeciego stopnia.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w firmach branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej\konstrukcja systemów elektronicznych, integracja systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych
  • praca związana z realizacją układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania oraz szeroko pojętej transmisji danych
  • firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, a także operatorzy sieci komórkowych oraz stacje radiowe i telewizyjne
  • firmy i instytucje prowadzące działalność badawczą i rozwojową

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WETI