Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Energetyka

Energetyka to interdyscyplinarny kierunek studiów kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, jak też kreatywnego projektowania poligeneracyjnych systemów energetycznych przyjaznych środowisku.
 

Organizacja kierunku studiów:
Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO), Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).
Centrum koordynacyjne kierunku Energetyka znajduje się w Instytucie Energii WIMiO (w budynku Laboratorium Maszynowego).
Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki:

 • Inteligentne systemy energetyczne

  Idealny wybór dla osób zainteresowanych projektowaniem, budową i sterowaniem odnawialnymi źródłami energii, magazynami energii, sieciami ciepłowniczymi i elektroenergetycznymi (w tym typu SmartGrids) oraz instalacjami elektrycznymi. Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemów energetycznych i elektroenergetycznych, rynków energii oraz organizacji i ekonomii w energetyce i elektroenergetyce. Wyczerpywanie się kopalnych źródeł energii wymusza transformację energetyki i elektroenergetyki. Sprzyja jej szybki rozwój technologiczny (w tym OZE). Presję na szybkie przemiany w energetyce (na rozwój OZE) wywiera skracający się horyzont czasowy niezbędnej transformacji. Człowiek, jeżeli chce przetrwać na Ziemi, musi tej transformacji dokonać. Wybierając tą specjalność staniesz się jej istotnym elementem.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:

 • Technologie proekologiczne w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji

  Idealny wybór dla osób zainteresowanych projektowaniem, budową i wdrażaniem: niskotemperaturowych źródeł ciepła (w tym z OZE), sieci ciepłowniczych i instalacji gazowych, systemów oddymiania oraz wentylacji i klimatyzacji budynków mieszkalnych,
  publicznych i przemysłowych. Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia zrównoważonych energetycznie obiektów, budynków pasywnych i zero-energetycznych. Tematyka transformacji energetycznej jest w centrum strategii Europejskiego Zielonego Ładu. To najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Wybierając ten kierunek możesz stać się jej częścią.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa:

 • Technologie energetyki rozproszonej
  Specjalność „Technologie energetyki rozproszonej” jest prowadzona z wiodącym udziałem kadry naukowo-dydaktycznej z Instytutu Energii Wydziału IMiO. Jest to specjalność polecana dla osób zainteresowanych technologiami skojarzonej generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji stosownych technologii w wydzielonych obszarowo mikrosieciach energetycznych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu systemów poligeneracyjnych, projektowanych i użytkowanych z respektowaniem wymogów środowiskowych. Poznają też metody prowadzenia badań nad procesami konwersji i magazynowania energii. Są to zagadnienia niezwykle ważne w świetle dokonującej się transformacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Absolwenci będą dobrze przygotowani nie tylko do podjęcia pracy w sektorze energetyki i pokrewnych gałęziach przemysłu, ale również do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • krajowe koncerny energetyczne
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej i/lub ciepła
 • biura projektowo-konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa doradczo-konsulitngowe
 • instytucje nadzoru energetycznego
 • jednostki naukowo-badawcze
 • sektor samorządowy

Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia/energetyka

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties