Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Informatyka
Informatyka to kierunek techniczny dla ludzi, których głównym zainteresowaniem są komputery i oprogramowanie. Studia II stopnia umożliwiają poszerzenie perspektywy programistycznej o metody organizacji pracy i zarządzania, kwestie związane z zaawansowanym przetwarzaniem danych, czy użyteczność i UX.

Absolwent zna i rozumie budowę i zasady działania komponentów i systemów informatycznych, w tym teorie, metody i złożone zależności między nimi oraz wybrane zagadnienia szczegółowe – zgodne ze specjalnością. Zna i rozumie zasady, metody i techniki programowania oraz zasady tworzenia oprogramowania komputerów albo programowania urządzeń lub sterowników wykorzystujących układy programowalne, a także organizację pracy systemów wykorzystujących komputery lub te urządzenia.
Dzięki swojej wiedzy może być wartościowym członkiem zespołów wytwarzających złożone rozwiązania informatyczne.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
 bezpłatne  3800 zł / semestr
język wykładowy  polski i angielski  polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski

 nabór
 na semestr letni

 nabór
 na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • algorytmy i technologie internetowe
 • aplikacje rozproszone i systemy internetowe
 • inżynieria systemów informacyjnych
 • technologie geoinformatyczne i mobilne
 • sieci komputerowe
 • inteligentne systemy interaktywne
 • uczenie maszynowe

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów oraz formy studiów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie komputerowe — stanowisko dewelopera, projektanta, analityka
 • firmy wytwarzające systemy internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne, ale też systemy
 • administracja systemów i sieci komputerowych, zapewnianie bezpieczeństwa informacji
 • stanowiska powiązane z analizą danych i przetwarzaniem danych

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WETI