Wydział Chemiczny

Inżynieria i technologie nośników energii

Jeżeli jesteś zainteresowany nabywaniem wiedzy i umiejętności podczas zajęć o charakterze praktycznym, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Doświadczenie jakie uzyskasz podczas trzymiesięcznych praktyk zawodowych w przemyśle z pewnością wyróżni Cię na rynku pracy.

Kierunek o profilu praktycznym uruchamiany jest wyłącznie jako studia II stopnia. Ze względu na wymagania dotyczące praktyk, studia trwają 4 semestry. Liczne przedmioty prowadzone są przez praktyków z przemysłu, którzy uczestniczyli w tworzeniu programu studiów.

Kierunek studiów IiTNE jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu poszukującego absolwentów wykształconych w aspekcie praktycznego wykorzystania wiedzy w obszarze technologii, inżynierii i energetyki. Trzymiesięczna praktyka zawodowa, a także 80% udziału nauk technicznych w efektach kształcenia dają unikalne gwarancje „praktyczności” kierunku


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • przemysł rafineryjno-petrochemiczny
  • gazownictwo
  • energetyka
  • firmy wykorzystujące technologie odnawialne i przyjazne środowisku

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh