Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria Mechaniczno-Medyczna to unikatowy, międzyuczelniany kierunek studiów prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W trakcie studiów zdobędziesz poszerzoną wiedzę z inżynierii mechanicznej ukierunkowaną na medycynę.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalność:

 • Nowoczesne konstrukcje medyczne i implanty - jedyna specjalność na studiach magisterskich na kierunku łączy w sobie wiedzę i umiejętności w zakresie badań procesów mechanicznych i projektowania urządzeń medycznych (konstrukcje medyczne) oraz badań, projektowania i wytwarzania biomateriałów (implanty). 


Perspektywy zatrudnienia:

 • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa lub kierownika produkcji i eksploatacji urządzeń medycznych stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

 • prowadzenie przedsiębiorstw projektujących i wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia wyposażenia medycznego,

 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych,

 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez,

 • praca w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

 • praca w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych jako inżynier zarządzającym sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia,


Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać złożone zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych,

 • wykorzystywać metody matematyczne, symulacyjne,

 • opracowywać wyniki eksperymentów z wykorzystaniem specjalistycznych oprogramowania komputerowego,

 • posiada wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą na pełnienie funkcji specjalisty technicznego w różnych branżach związanych z ochroną zdrowia,

 • posiada poszerzoną wiedzę techniczną i medyczną ukierunkowaną na inżynierię mechaniczno-medyczną.


Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia/inzynieria-mechaniczno-medyczna

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO