Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

kariera

Studia wyposażają w pogłębioną wiedzę matematyczną  nakierunkowaną na różne zastosowania matematyki i umożliwiają kształcenie kierunkowe na aż trzech specjalnościach: Analityk Danych, Matematyka Finansowa oraz 
Geometria i Grafika Komputerowa.

Dwuletnie studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej to kierunek,  po którym studenci oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, wyposażeni są  także w rozbudowaną wiedzę specjalnościową, którą potrafią wykorzystywać w praktyce.
Oferujemy trzy różne specjalności, a każda z nich zorientowana jest na pogłębianie zainteresowań i pasji studentów.
Zajęcia na Matematyce prowadzone są nie tylko przez najlepszych specjalistów, ale także pasjonatów i praktyków – również spoza uczelni. Oferujemy kształcenie na Wydziale, który przykłada wagę do innowacji oraz dba o nowoczesne zaplecze techniczne. Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych sektorach gospodarki, np. w instytucjach finansowych, przemyśle czy branży informatycznej.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Matematyka Finansowa cechują się intensywnym rozwojem metod matematycznych, czyli dwóch odmiennych metod myślenia: statystycznego i probabilistycznego. Przedmioty, które realizowane są w toku studiów wprowadzają do matematyki rynków finansowych i ubezpieczeń . Część ćwiczeń jest prowadzona w oparciu o program SAS, natomiast ukończenie tzw. ścieżki SAS umożliwia zdobycie certyfikatu SAS Institute oferującego profesjonalne oprogramowanie używane w wielu podmiotach. Dodatkowym atutem jest fakt, iż niektóre z zajęć prowadzone są przez specjalistów zewnętrznych, pracujących w dużych instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, którzy przekazują naszym studentom wiedzę popartą doświadczeniem zawodowym.
 • Geometria i Grafika Komputerowa oferuje studentom poznanie zaawansowanych metod matematycznych, współczesnych metod topologicznych stosowanych w analizie nieliniowej i układach dynamicznych, elementów równań  różniczkowych, fraktali i rachunku kwaternionowego. Dzięki przyswojeniu tej wiedzy, student zdobywa umiejętności w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych, eksploracji danych multimedialnych oraz programowania gier komputerowych. Jest to specjalność, którą najczęściej wybierają absolwenci specjalności Matematyka Stosowana na I stopniu, ale jest dostępna także dla osób z innym profilem przygotowania.
 • Analityk Danych  jest odpowiedzią na potrzeby  firm, dla których istotna jest poprawa sytuacji finansowej oraz realizacja wyznaczonych celów strategicznych. Student w toku kształcenia nabywa wszechstronne umiejętności w związanych z przetwarzaniem i analizą danych, uczy się wykorzystywać teoretyczną wiedzę do opisu, identyfikacji i interpretacji problemów, wykorzystując przy tym zaawansowane  narzędzia matematyczne i informatyczne. Poznaje różne metody przetwarzania danych, nabywa umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, a na tej podstawie także uczy się formułować własne opinie i znajdować rozwiązania. Program studiów wzbogacony jest o liczne zajęcia projektowe, które kładą nacisk na umiejętność podejmowania decyzji oraz oceny jej skuteczności .

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe, księgowość
 • sektor ICT
 • tworzenie gier komputerowych i aplikacji
 • stanowiska analityczne
 • statystyka
 • branża informatyczna
 • przetwarzanie danych multimedialnych i grafika komputerowa
 • sektor bankowy

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WFTiMS