Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

TKiS

Jest to międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek, dostarczający specjalistycznej wiedzy o technologiach kosmicznych i ich zastosowaniach: mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, misje kosmiczne, telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna.


Kierunek studiów Technologie kosmiczne i satelitarne prowadzony jest wspólnie przez 4 trójmiejskie uczelnie: Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański. Kształcenie na tym kierunku wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w wysoce innowacyjnej dziedzinie technologii związanych z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej. Obecnie powstaje, również na Pomorzu, wiele krajowych podmiotów działających w tej branży, zwiększa się także liczba polskich oddziałów zachodnich korporacji związanych z sektorem kosmicznym.
Absolwent kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę zarówno z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również z zagadnień specjalistycznych – obejmujących, oprócz wymienionych na początku, także mechatronikę w zastosowaniach kosmicznych, kosmiczne technologie bezpieczeństwa czy podstawy prawne działalności w kosmosie. Będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności, a także do samodzielnego dalszego poszerzania swojej wiedzy.

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (prowadzona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  Koncentruje się na rozwiązaniach informatycznych w branży związanej z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Absolwenci będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz innych pokrewnych dziedzinach. Nabędą także cennych umiejętności dotyczących doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w przedmiotowym obszarze. W ramach studiów będą projektować urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne oraz implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych. Zdobędą również wiedzę z zakresu etyki prowadzenia badań naukowych w branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz wieloaspektową świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań w branży IC. Więcej informacji.
   
 • Engineering and Management of Space Systems – specjalność międzynarodowa
  Zapraszamy na studia na międzynarodowej specjalności Engineering and Management of Space Systems (EMSS) prowadzonej przez Politechnikę Gdańską wspólnie z Hochschule Bremen w Niemczech (HSB). Obecnie zostanie uruchomiona czwarta edycja tych studiów.

  W ramach specjalności EMSS student zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii systemów kosmicznych, obejmującej poszczególne etapy projektowania, budowy, testowania oraz użytkowania złożonych rozwiązań i systemów takich jak sztuczne satelity Ziemi, z zakresu realizacji i zarządzania interdyscyplinarnymi projektami w międzynarodowych zespołach, kosmicznych systemów napędowych, a także mechaniki, mechatroniki i robotyki w zastosowaniach kosmicznych oraz telekomunikacji, nawigacji i teledetekcji satelitarnej.

  Studia będą odbywać się w języku angielskim, w Gdańsku i w Bremie.

  Jeśli, oprócz zainteresowania branżą kosmiczną, nowymi technologiami i zdobyciem konkurencyjnego wykształcenia magisterskiego, dobrze czujesz się w międzynarodowym towarzystwie i myślisz o studiowaniu za granicą i poznaniu jednego z czołowych ośrodków sektora kosmicznego w Europie Zachodniej, to właśnie jest miejsce dla Ciebie.

  Więcej informacji o międzynarodowych polsko-niemieckich studiach Engineering and Management of Space Systems można znaleźć tutaj.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Uczelnie, jednostki naukowe i inne podmioty realizujące prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych.
 • Korporacje międzynarodowe z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim i światowym, otwierające coraz liczniej swoje oddziały w Polsce.
 • Mniejsze lokalne podmioty działające w segmencie kosmicznym i satelitarnym, oferujące rozwiązania z zakresu telekomunikacji satelitarnej, nawigacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej, geodezji i kartografii, budowy satelitów, robotów i pojazdów kosmicznych, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszone usługi.
 • Rządowe agencje i inne instytucje zajmujące się problematyką kosmiczną, jak np. Polska Agencja Kosmiczna.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WETI