Wydział Zarządzania i Ekonomii

stypendia
Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie, poznając zasady efektywnego zarządzania, ekonomii, finansów, prawa i marketingu. Zdobywaj wiedzę i doświadczenie na jedynym wydziale na Pomorzu, z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „Zarządzanie”. 

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w dynamicznie zmieniającym się globalnym środowisku. Absolwenci uzyskują wszechstronne kompetencje na poziomie pogłębionym i umiejętność ich wykorzystania w kontekstach multidyscyplinarnych. Potrafią poszukiwać, analizować, krytycznie oceniać i syntetyzować informacje z różnych źródeł, co pozwala na identyfikowanie i rozwiązywanie złożonych problemów menedżerskich. Wchodzą w interakcje ze współpracownikami w celu wypracowania wspólnego rezultatu, stosując odpowiednie środki komunikacji, dla skutecznego dzielenia się wiedzą i przekazywania pomysłów oraz informacji. Przejawiają profesjonalne zachowania i mają potencjał, aby być przedsiębiorczymi i pełnić role liderów na wybranych stanowiskach i w szerszych społecznościach.

Na studiach prowadzonych w języku angielskim studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • International management - kształtuje kompetencje kreatywnego i przedsiębiorczego działania w środowisku międzynarodowym. To specjalność, mająca międzynarodową akredytację AMBA.
 • Sustainability management in business - to specjalność kształtująca kompetencje menedżerskie w kontekście problematyki zrównoważonego rozwoju.
   

Na studiach prowadzonych w języku polskim studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - ukierunkowana na finansowy kontekst zarządzania.
 • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi - ukierunkowana na aspekty jakościowe i innowacyjne w zarządzaniu.
 • Przedsiębiorczość i marketing - ukierunkowana na kształtowanie przedsiębiorczych zachowań.
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji - to specjalność kształtująca kompetencje menedżerskie w kontekście problematyki zrównoważonego rozwoju. 
   

 

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3000 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
 • nabór
  na semestr zimowy
  (PL 4-sem. i ANG)
 • nabór na semestr letni (PL 3-sem.)
 • nabór
  na semestr zimowy
  (3-sem.)
 • nabór na semestr letni (4-sem.)
    studia niestacjonarne
w formule on-line75
    koszt 3000 zł / semestr
    język wykładowy polski
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Studia niestacjonarne w formule on-line75 - więcej informacji


Argumenty za:

 • Nowoczesny program kształtujący kompetencje poszukiwane na rynku.
 • Dobrze wyposażona baza dydaktyczna.
 • Szerokie możliwości zatrudnienia w różnego typu organizacjach.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Inżynieria jakości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie projektami
 • Analiza i usprawnianie procesów
 • Zarządzanie innowacyjnymi projektami
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Firmy usługowe
 • Korporacje międzynarodowe
 • Firmy handlowe
 • Zarządzanie procesami

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WZiE


Uwaga!

Studia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskie lub Inżynieria danych.