Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Matematyka
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach drugiego stopnia został uruchomiony w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

To świetny wybór dla absolwentów studiów I stopnia i tych, którzy wiążą swoją przyszłość z konstruowaniem, a także pracą na stanowisku menadżerskim. Z myślą o studentach przygotowano bardzo ciekawe i rozwojowe przedmioty, jak np. Lean Management czy sztuczna inteligencja w sterowaniu i zarządzaniu produkcją.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne dla obywateli Polski nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji dla obywateli Polski nabór na semestr letni  
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Absolwent potrafi

Absolwenci drugiego stopnia profilu zdobędą wiedzę matematyczną w zakresie statystyki i badań operacyjnych oraz wiedzę z zakresu nauk inżynieryjnych pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Dowiedzą się, jak  zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi oraz dokonać - typowej dla zarządzania i inżynierii produkcji - analizy procesu z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi.

Absolwenci identyfikują i analizują koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać złożone problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów drugiego stopnia ma wiele możliwości zatrudnienia. Połączenie umiejętności inżynierskich i menedżerskich umożliwia znalezienie pracy z perspektywą szybkiego awansu w trakcie pracy w różnych obszarach gospodarki, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Co istotne, studia te zapewniają absolwentowi umiejętności łatwego dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków i wymagań otoczenia gospodarczego oraz pracy w różnych środowiskach zawodowych. Absolwenci kierunku opuszczą mury naszej uczelni z wiedzą i umiejętnościami menadżerskimi i technicznymi z zakresu inżynierii produkcji w tym nauk o zarządzaniu i jakości.