Zielone technologie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zielone technologie

Wydział Chemiczny

Zielone technologie to kierunek studiów, który zapozna Cię z wymaganiami stawianymi technologio, analizom i metodykom przez zasady zrównoważonego rozwoju. 

Studiując Zielone Technologie zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska, stosowania technologii bezodpadowych, wykonania ekspertyz dotyczących szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, kierowania laboratorium i wykonania analiz mających na celu oznaczenie typowych zanieczyszczeń środowiska.  

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Zielone Technologie są gotowi do pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, w jednostkach samorządowych jako specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno-pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel. Absolwent studiów II stopnia jest w pełni przygotowany do kontynuacji studiów w Szkołach Doktorskich.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni i zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w przemyśle w roli specjalisty ds. zielonych technologii
  • praca w kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu
  • instytucje rządowe i pozarządowe prowadzące monitoring środowiska
  • instytucje badawcze

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh