Nabór w programie Titanium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-11

Nabór w programie Titanium

zdjęcie

Do końca stycznia trwa nabór do IV edycji programu Titanium Supporting International Patent Applications. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. 

Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000,00 PLN brutto a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się są w trybie konkursowym. Nabór w programie trwa od 23 grudnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku do godz. 12:00.
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej na adres titanium@pg.edu.pl i papierowej do Centrum Transferu Technologii, które przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.

Szczegóły tutaj:  https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-12/miedzynarodowa-ochrona-prawna-wynalazku-nabor-w-programie-titanium

79 wyświetleń