Nagroda Santander dla doktorantów Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-15

Nagroda Santander dla doktorantów Politechniki Gdańskiej

foto

Po raz kolejny Politechnika Gdańska wspólnie z Santander Bank Polska przygotowała konkurs. 

Nagrody mają charakter wyróżnienia i stanowią formę finansowego wsparcia dla doktorantów Politechniki Gdańskiej za ich indywidualne osiągnięcia.

Przyznamy 30  nagród w wysokości 2000 zł brutto, w tym 5 nagród przeznaczonych dla doktorantów oraz 5 dla studentów 1 roku studiów I stopnia.

Wymagania formalne to posiadanie statusu studenta lub doktoranta Politechniki Gdańskiej oraz:

- w przypadku studentów: średnia z ostatniego semestru co najmniej 3,5;
- w przypadku doktorantów: autorstwo minimum 1 cytowanej publikacji z okresu kształcenia w szkole doktorskiej opublikowanej wspólnie ze swoim promotorem.

Kryteria przyznania nagród:

- średnia ocen z ostatniego semestru (dotyczy studentów);
- liczba cytowań publikacji opublikowanych wspólnie z promotorem w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej lub Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej;
- osiągnięcia sportowe, artystyczne, a także działalność społeczna z lat 2022 i 2023.

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

- I etap, zgłoszenie do konkursu odbywa się na platformie Santander Scholarships; do 18.04.2023 r.
- II etap, uzupełnienie wniosku na ww. platformie o zgłaszane osiągnięcia oraz załączenie plików potwierdzających osiągnięcia 20.04.-07.05.2023 r.

Regulamin konkursu Nagroda Santander dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej (pdf, 242.63kB)

Aplikuj

199 wyświetleń