Koordynatorzy grup dyscyplin | Politechnika Gdańska

Treść strony

Koordynatorzy grup dyscyplin

Na podstawie §3 ust. 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej zostali powołani następujący koordynatorzy dla poszczególnych grup dyscyplin:

dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG

 • ekonomia i finanse (EiF)
 • nauki o zarządzaniu i jakości (ZiJ)

prof. dr hab. inż. Maria Gazda

 • inżynieria materiałowa (IMa)
 • nauki fizyczne (NF)
 • matematyka (M)

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (AEEiTK)
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (ITiT)

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

 • nauki chemiczne (NCh)
 • inżynieria chemiczna (ICh) - od 1.10.2023

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

 • inżynieria lądowa, geodezja i transport (PG + IBW) (ILGiT)
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (IŚGiE)
 • architektura i urbanistyka (AiU)

prof. dr. hab. inż. Krzysztof Tesch 

 • inżynieria mechaniczna (PG + IMP) (IMe)
 • inżynieria biomedyczna (IB)