Dlaczego MY? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dlaczego MY?

szkoła wyobraźni rys

W programie kształcenia dążymy do tego, aby:

  • podkreślać interdyscyplinarne i całościowe podejście do procesu projektowania w zakresie czynników twórczych, estetycznych, technicznych i humanistycznych,
  • tworzyć warunki do zrozumienia wartości i uwarunkowań kulturowych, społecznych i środowiskowych,
  • zachęcać do przemyślenia i przedefiniowania relacji pomiędzy tradycją i innowacją, wiedzą i wyobraźnią,
  • oferować zintegrowane podejście do problemów projektowania obejmujące wymagania współczesnego dyskursu architektury,
  • kształtować wrażliwość niezbędną w rozwiązywaniu problemów związanych z procesami transformacji i rewitalizacji architektonicznej, urbanistycznej i krajobrazowej,
  • motywować do tworzenia środowiska zrównoważonego.                                                      

Odpowiadając na współczesne wyzwania, stworzyliśmy program kształcenia, który jest jednocześnie ścisły i wszechstronny; oferuje solidną podstawę intelektualną: wiedzę z historii, teorii, technologii, środowiska społecznego i praktyki architektonicznej.


Wydział jest od 2001r. członkiem European Association for Architectural Education (EAAE) oraz European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji zrzeszających ok. 150 szkół architektury krajów Unii Europejskiej, bierze też udział w pracach grupy problemowej „Students and Staff Mobility”.

Każdego roku organizowane są konkursy projektowe, podczas których można się wykazać kreatywnością, nauczyć pracy w zespole projektowym oraz poczuć ducha rywalizacji.

Wydział Architektury jest członkiem Association of European Schools of Planning oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna. Z gościnnymi wykładami przyjeżdżają m.in. przedstawiciele wiodących światowych uniwersytetów – paryskiej Sorbony, Massachusetts Institute of Technology (MIT), HafenCity University z Hamburga, Hong Kong University czy Międzynarodowego Uniwersytetu Katalońskiego w Barcelonie.