Misja i cele działania Wydziału Architektury PG są zbieżne z misją i celami działania całej uczelni, jakimi są: „zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata, w celu uczestnictwa w przemianach cywilizacyjnych i wzbogacenia kultury, a w szczególności nauki i techniki.”

Wydział Architektury wspiera badania i edukację na temat szeroko rozumianego środowiska zbudowanego i jego wielorakich powiązań ze społeczeństwem.

Wydział czerpie swoją siłę z wykładowców i studentów tworzących niezwykłą intelektualną społeczność uczonych, badaczy i nauczycieli wielu dziedzin w tym: architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, socjologii, filozofii, geografii, gospodarki, inżynierii lądowej i sztuki. Najbardziej palące problemy, przed którymi stoi nasze środowisko, są złożone, często wymagające podejmowania prac badawczych wspólnie na pograniczu różnych dziedzin. Łączenie naukowców i praktyków z różnych dyscyplin podnosi jakość badań środowiskowych na Politechnice Gdańskiej i poza nią.