Inteligentne budynki, ultralekkie konstrukcje, infrastruktura transportowa, nowe wzorce mobilności, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii, czy pomoc w działaniach po klęskach żywiołowych. Oto wyzwania, z którymi mierzą się studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).

W realizacji procesu dydaktycznego WILiŚ wykorzystuje nowoczesne metody nauczania i bogatą bazę laboratoryjną. W ubiegłorocznej edycji Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects dyscyplina inżynieria lądowa (Civil Engineering) została oceniona jako najlepsza w Polsce. Kierunki oferowane przez WILiŚ znalazły się również w pierwszej dziesiątce w rankingu szkół wyższych ‘Perspektywy’.

Wybierając naukę na naszym wydziale będziesz uczestniczył w rozwiązywaniu globalnych problemów i przekonasz się, czym jest bycie inżynierem etycznym XXI wieku. Nabędziesz tu wiedzę np. z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, utrzymania obiektów hydrotechnicznych, konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych, budowania dróg i autostrad czy wznoszenia konstrukcji mostowych. Może w przyszłości zajmiesz się tak ważnymi zagadnieniami jak zaopatrzenie w wodę, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery czy działania na rzecz neutralności klimatycznej?

WILiŚ daje również możliwość studiowania poza granicami Polski oraz zdobycia podwójnego dyplomu w dyscyplinie Civil Engineering oraz Environmental Engineering  w ramach umowy z University of Palermo.