Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Kasprzaka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Kasprzaka

6 October 2022 09:30 - 11:00

Kategoria: Nauka

Typ: Wykład

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Kasprzaka

Obrona pracy odbędzie się dnia 6 października 2022 r. o godzinie 9.30
Audytorium li /s.107 /
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Traugutta 79
Promotor:
dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. PG
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Komorowski -Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW-Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12. Informację o obronie, recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej: https://zie.pg.edu.pl/strona-glowna/badania-aktualne­postepowania-awansowe/postepowania-doktorskie