Oferta studiów podyplomowych

Energetyka odnawialna i sieci inteligentne

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Opis studiówAbsolwent studiów zyska wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień związanych ze źródłami energii odnawialnej i inteligentnymi sieciami energetycznymi. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki małych elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych, elektrowni słonecznych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych, procedur administracyjnych, celów strategicznych i priorytetów oraz mechanizmów rynkowych i regulacyjnych sektora energetyki w Unii Europejskiej i w Polsce, jak również eksploatacji zasobów energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Będzie przygotowany do oceny inwestycji z zakresu budowy obiektów energetyki opartej o odnawialne zasoby oraz wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji tych obiektów. Ponadto zyska kompetencję w zakresie zagadnień pokrewnych, począwszy od analizy inwestycyjnej, rachunku kosztów przedsięwzięć OZE, aż po pomiary eksploatacyjne, inteligentne systemy pomiarowe, czy problematykę ogniw fotowoltaicznych. Znajomość szczegółowych zagadnień OZE warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

listopad 2016 r.

Liczba godzin

190 godzin

Opłaty

4800 zł. za całość studiów, płatne w 3 ratach po 1600 zł.

Informacje i zgłoszenia

Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, pok. 45
tel. 48 58 347 13 86
e-mail: dziekanat@ely.pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. Krzysztof Dobrzyński
e-mail: k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.ely.pg.gda.pl/?menu=83/