Studia

Politechnika Gdańska oferuje różnorodne możliwości kształcenia. Prowadzi studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie), zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studia na Politechnice Gdańskiej są prowadzone na profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,  na podstawie uchwalonych przez Senat Politechniki Gdańskiej programów studiów

Zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów określa rektor

Zajęcia na studiach mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych, seminariów, pracowni oraz lektoratów, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Aktualna informacja dotycząca liczby studentów i absolwentów

Ustawy: