Politechnika Gdańska jest największą uczelnią techniczną w północnej Polsce, w której pracuje ponad 1200 pracowników naukowych. W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) Politechnika wprowadza w życie kolejne inicjatywy, które wpływają na podnoszenie jakości działalności naukowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą badawczą oraz urozmaiconą ofertą laboratoriów komercyjnych, co czyni nas jedną z najbardziej konkurencyjnych jednostek naukowych w skali kraju, jak również Europy.

Kluczowe kompetencje B+R

Kluczowe kompetencje B+R

Centra badawcze

Centra badawcze

Nasze wynalazki

Nasze wynalazki

Informacja i usługi patentowe

Informacja i usługi patentowe