laboratoria


Politechnika Gdańska dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, która zapewnia idealne warunki do powstawania nowych rozwiązań oraz synergii osiągnięć przemysłu i nauki. W naszych laboratoriach kształcą się także nowe generacje badaczy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą laboratoriów komercyjnych Politechniki Gdańskiej:

Katalog laboratoriów Politechniki Gdańskiej

oraz katalogiem infrastruktury badawczej, którą dysponują poszczególne Uczelnie Fahrenheita: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny:

Katalog infrastruktury badawczej Uczelni Fahrenheita