Centra Naukowe i Badawczo-Wdrożeniowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centra Naukowe i Badawczo-Wdrożeniowe

Dzięki programowi „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Gdańskiej zostały utworzone cztery centra naukowe: Centrum BioTechMedCentrum EkoTechCentrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości.

Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołała także dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawczo-wdrożeniowe: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych.


 

Centra Naukowe

Centra Badawczo-Wdrożeniowe