O centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

O centrum

Cele

Celem centrum jest koordynacja prac badawczych, rozwojowych, szkoleniowych, projektowych i eksperckich na rzecz zagadnień energetyki jądrowej, we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi. 

Do zasadniczych zadań CEJ należy:

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Gdańskiej, uczelniami, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą na rzecz energetyki jądrowej,
 • tworzenie interdyscyplinarnych krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych w tematach związanych z energetyką jądrową,
 • ubieganie się w konkursach i innych postępowaniach o przyznanie środków na realizację badań naukowych przez instytucje upoważnione (programy międzynarodowe, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, itp.),
 • prowadzenie proinnowacyjnej i informacyjnej działalności w obszarze energetyki jądrowej,
 • rozwój oferty badawczo-wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej w zakresie energetyki jądrowej,
 • współpraca z przemysłem krajowym, Unii Europejskiej oraz świata w zakresie energetyki jądrowej,
 • tworzenie i rozwijanie szkoleniowej bazy aparaturowej związanej z szeroko rozumianą energetyką jądrową,
 • opracowywanie nowych produktów, usług oraz ekspertyz w oparciu o przełomowe rozwiązania naukowe i technologiczne dla energetyki jądrowej.

Działania

W zakresie działalności CEJ zadania realizowane są w szczególności poprzez:

 • projekty badawcze wspólne z innymi uczelniami, jednostkami naukowymi a także instytucjami,
 • projekty badawczo-wdrożeniowe wspólne z przedsiębiorstwami, w szczególności z regionu Pomorza, świadczenia badawcze na rzecz innych jednostek organizacyjnych PG oraz odpłatne prace badawcze na rzecz podmiotów trzecich,
 • własne projekty badawcze.