Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce | Politechnika Gdańska

Treść strony

Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce

Studia podyplomowe "Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce" to odpowiedź na zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie w związku z transformacją energetyczną, która prowadzi do zeroemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię. Jedną z kluczowych technologii w tej transformacji stanowi energetyka jądrowa. Polska, jako potencjalny inwestor w bloki jądrowe najnowszej generacji, potrzebuje kompetentnych kadr do oceny racjonalności projektów rozwojowych, realizacji inwestycji, a także posiadających umiejętności pozwalające na bezpieczną eksploatację elektrowni jądrowych.

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za studia jest Centrum Energetyki Jądrowej PG. Studia skierowane są przede wszystkim do osób, które wcześniej ukończyły studia wyższe na kierunkach technicznych (takich, jak np. elektrotechnika, energetyka, mechanika, fizyka, chemia). Program studiów podzielono na dziesięć bloków tematycznych: prawne aspekty i rola energetyki jądrowej w transformacji energetycznej i utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego, ocena opłacalności inwestycji i zarządzanie projektami w energetyce jądrowej, aspekty środowiskowe i komunikacja społeczna, ochrona radiologiczna i aspekty zdrowotne użytkowania energii jądrowej, cieplne maszyny przepływowe w elektrowniach jądrowych, klasyczne i niekonwencjonalne źródła energii w systemie elektroenergetycznym, bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, ekonomika budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych, podstawy teorii reaktorów i technologie energetyki jądrowej oraz gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Program ten będzie realizowany przez kadrę dydaktyczną składającą się z doświadczonych pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG oraz specjalistów z zewnątrz, takich jak m.in. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:22.04.2023 r.

Termin rekrutacji:do 15.05.2023 r.

Koszt:6850 zł (opłata za całość)

Wydział:
  • Centrum Energetyki Jądrowej

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Marcin Jaskólski

marcin.jaskolski@pg.edu.pl

Sekretariat

Małgorzata Pasieczna

malgorzata.pasieczna@pg.edu.pl

(58) 347 20 98