Dostęp testowy do EventStudy Tools | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-09

Dostęp testowy do EventStudy Tools

logo serwisu EventStudy Tool
| 07.12.2021 - 17.01.2022

EventStudy Tools oferuje dostęp do zaawansowanych kalkulatorów, które pomagają w badaniach takich jak analiza zdarzeń (ang. event study), analiza historii zdarzeń lub analiza optymalnego dopasowania. Algorytmy i narzędzia serwisu pozwalają również na pozyskiwanie parametrów do analizy w dziedzinach badań finansowych, jak np. badania reakcji rynku. W dostępie testowym znajdują się następujące narzędzia:

  1. Abnormal Return Calculator (ARC)
  2. Abnormal Volume Calculator (AVC)
  3. Abnormal Volatility Calculator (AVyC)

Dostęp do kalkulatorów działa na podstawie adresów e-mail w domenie PG (@pg.edu.pl)
Wejście do serwisu Więcej informacji

184 wyświetleń