Nowy odcinek serii "Open Mic" | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-23

Nowy odcinek serii "Open Mic"

infografika i napis podcast o Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu na temat Rekomendacji UNESCO dotyczących otwartych zasobów edukacyjnych (OZE, ang. Open Educational Resources). To już czwarty odcinek w serii, tym razem poświęcony wzmacnianiu współpracy międzynarodowej. Dowiecie się z niego jakie działania bibliotekarze mogą podjąć, aby promować wiedzę i umiejętności niezbędne do dzielenia się OZE oraz jakie organizacje zrzeszają aktywnych pracowników bibliotek. Wszystkie inicjatywy mają charakter otwarty, dlatego każdy, kto chciałby wspierać rozwój otwartych zasobów edukacyjnych na świecie może do nich dołączyć. Wszelkie szczegóły usłyszycie w nagraniu.

Seria podcastów została przygotowana przez członkinie Europejskiej Sieci Bibliotekarzy wspierających Otwartą Edukację (ang. European Network of Open Education Librarians, ENOEL) – Kamilę Kokot-Kanikułę z Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz Mirę Buist-Zhuk z Biblioteki Uniwersytetu w Groningen.
Podcast odc. 4

69 wyświetleń