Otwarta Nauka w Polityce Naukowej Państwa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-18

Otwarta Nauka w Polityce Naukowej Państwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rada Ministrów zaakceptowała Politykę Naukową Państwa, strategiczny dokument opisujący najważniejsze zadania i cele systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Dokument zawiera również strategiczne plany dotyczące rozwoju Otwartej Nauki w Polsce. Zagadnienia związane z tą tematyką są poruszane m.in. w rozdziale dotyczącym podnoszenia jakości realizowanych badań (s. 13) czy też w rozdziale o technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie (s. 41). Realizację założeń Otwartej Nauki powiązano także z zaangażowaniem polskich instytucji naukowych w rozwój infrastruktury European Open Science Cloud (EOSC), pełniącej kluczową rolę w integracji, upowszechnianiu i przetwarzaniu zasobów naukowych.

Link do komunikatu MEiN

172 wyświetleń