Zaproszenie na nadchodzące konferencje o Otwartej Nauce | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-07

Zaproszenie na nadchodzące konferencje o Otwartej Nauce

logo Open Access na tle budynku Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Politechniki Gdańskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na dwa wydarzenia poświęcone zagadnieniom Otwartej Nauki, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

W dniach 30 listopada - 1 grudnia odbędzie się Seminarium organizowane wspólnie z firmą Elsevier z cyklu Otwieranie Nauki - Praktyka i Perspektywy. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Wspieranie doskonałości naukowej. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak mierzyć społeczny wpływ badań, usłyszą o doświadczeniach we wdrażaniu otwartej nauki, najlepszych praktykach z bibliotek obsługujących programy publikowania w modelu Open Access oraz o porozumieniach transformacyjnych. Ważnym punktem spotkania będą dane badawcze ich status i sposoby zarządzania nimi na wybranych uczelniach. Udział w seminarium jest płatny.
Seminarium Elsevier

2 grudnia 2022 r. odbędzie się VI Pomorska Konferencja Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki. Tegoroczna edycja tej ogólnopolskiej konferencji naukowej ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia polityk i narzędzi wspierających otwieranie wyników badań naukowych, w tym danych badawczych, oraz omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności polskiej grupy roboczej DSCC-IN PL, koordynowanej przez Politechnikę Gdańską w ramach współpracy z GO-FAIR. Ważnym aspektem poruszanym podczas konferencji będzie rozwój Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud), której koordynatorem w Polsce jest Narodowe Centrum Nauki.

Aby wprowadzić Uczestników konferencji w tegoroczny temat, na 1 grudnia 2022 r. zaplanowane są warsztaty EOSC, prowadzone przez przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki, spotkanie polskiej grupy roboczej EOSC-PL, w której uczestniczą przedstawiciele uczelni i instytutów PAN, należące do EOSC Association, a także spotkanie Grupy Roboczej DSCC-PL - pierwszej krajowej inicjatywy kierowanej do data stewardów oraz tych wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się zarządzaniem danymi badawczymi.
VI PKOS

Pytania organizacyjne prosimy kierować na adres e-mail: pkos@pg.edu.pl.

724 wyświetleń