Nowe odcinki serii "Open Mic" | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-12

Nowe odcinki serii "Open Mic"

infografika i napis podcast o Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Zapraszamy do wysłuchania dwóch kolejnych podcastów na temat Rekomendacji UNESCO dotyczących otwartych zasobów edukacyjnych (OZE, ang. Open Educational Resources). Tym razem nagrania poświęcone są drugiemu oraz trzeciemu obszarowi działań UNESCO. Tematem wiodącym są zagadnienia związane z rozwijaniem wspierających polityk oraz potrzebą różnorodności i poszanowania odmienności kulturowych, które użytkownikom z różnych zakątków świata umożliwią szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych (w postaci online i offline) oraz infrastruktury naukowej. Twórczynie podcastów koncentrują się przede wszystkim na praktycznym aspekcie wdrażania rekomendacji UNESCO, prezentują szereg rozwiązań możliwych do zastosowania w ośrodkach akademickich, od tych najprostszych po bardziej zaawansowane.

Odcinek 5 przedstawia drugi obszar działania, który obejmuje zagadnienie tworzenia instytucjonalnych polityk wspierających rozwój OZE. Natomiast 6 nagranie szerzej omawia potrzebę wspierania integracyjnego i sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych zawartą w trzecim obszarze działań UNESCO.

Seria podcastów została przygotowana przez członkinie Europejskiej Sieci Bibliotekarzy wspierających Otwartą Edukację (ang. European Network of Open Education Librarians, ENOEL) – Kamilę Kokot-Kanikułę z Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz Mirę Buist-Zhuk z Biblioteki Uniwersytetu w Groningen.
Podcast odc. 5   Podcast odc. 6

67 wyświetleń