E-źródła | Politechnika Gdańska

Treść strony

E-źródła

Uwaga: od 6 lutego 2024 zmianie ulegnie metoda autoryzacji dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci PG - autoryzacja odbywać się będzie w oparciu o dane Konta Politechniki Gdańskiej (Centralny Punkt Logowania Politechniki Gdańskiej)

Dostęp do e-źródeł

Użytkownikiem baz danych może być każdy student, doktorant i pracownik Politechniki Gdańskiej oraz osoby zainteresowane zasobami biblioteki. Aktywny dostęp do baz danych możliwy jest ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej, podłączonych do uczelnianej sieci komputerowej.

Dostęp zdalny

Użytkownikom posiadającym aktywne konto czytelnicze (pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych PG) umożliwiamy korzystanie z baz danych „z domu”, czyli spoza sieci uczelnianej PG. Użytkownik łączy się z wybraną bazą danych przez system HAN – logując się numerem karty bibliotecznej i podając hasło.

Zgodnie z umowami licencyjnymi, zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych (zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych).
Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Kontakt

e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 26 52

W przypadku braku dostępu spoza sieci PG:
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 10 99