W zbiorach muzealiów gromadzonych przez Sekcję Historyczną szczególne miejsce zajmują cenne dokumenty związane z przeszłością i tradycją Politechniki Gdańskiej. Materiały te dotyczą historii powstania i prowadzonej działalności naukowej od momentu powołania uczelni w 1904 roku do chwili obecnej. Obrazują one losy polskich studentów oraz działalność polskich organizacji studenckich. Odzwierciedlają też udział pracowników Politechniki w tworzeniu uczelni po II wojnie, odbudowę Gdańska oraz organizację polskiego przemysłu okrętowego po 1945 roku. Sekcja Historyczna posiada również unikatowe kolekcje urządzeń technicznych, przyrządów kreślarskich, narzędzi mierniczych i badawczych dawnego wyposażenia laboratoriów i pracowni.

Zbiory muzealne PG