Sekcja Historyczna została powołana w połowie lat 80. ubiegłego wieku jako Pracownia Historii PG. Głównym celem działalności jest pozyskiwanie, gromadzenie, zabezpieczenie i opracowywanie wszelkich materialnych śladów powstania i działalności Politechniki Gdańskiej od 1904 roku do czasów współczesnych, jako najstarszego i kluczowego ośrodka naukowego Polski Północnej.
Zbiory muzealne PG

Lokalizacja:

Gmach Główny, piętro III (poziom 400), pokój 464, 465

Kontakt:
Kierownik sekcji:

mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska
telefon: +48 58 347 29 95
e-mail: barbara.zabczyk-chmielewska@pg.edu.pl

https://pg.edu.pl/system/files/styles/media_library/public/2021-08/PG_PH_MH_13%20Herb%20ZAG%20Wis%C5%82a_mini.jpg?itok=jUPvrHWn  https://pg.edu.pl/system/files/styles/media_library/public/2021-08/PG_PH_Fot_2032%20%C4%87wiczenia%20w%20laboratorium_mini_czb.jpg?itok=iDb664nr  https://pg.edu.pl/system/files/styles/media_library/public/2021-08/kompensator%20napi%C4%99%C4%87%20sta%C5%82ych_mini.jpg?itok=TPiv8Hfd

Zadania:
 • gromadzenie i dokumentowanie zabytków związanych z dziedzictwem materialnym i niematerialnym Politechniki Gdańskiej
 • pozyskiwanie, zabezpieczanie i przechowywanie zbiorów
 • opracowywanie formalne i przedmiotowe zbiorów, w tym także spuścizny wybitnych pracowników naukowych PG
 • organizacja ekspozycji i wystaw poświęconych historii PG
 • katalogowanie zbiorów w programie MUZEO (filmik instruktażowy dotyczący Katalogu Zbiorów Muzealnych)
 • tworzenie e-zbiorów na nośnikach elektronicznych
 • prowadzenie działalności badawczej 
 • udział w konferencjach i sesjach naukowych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej 
 • ochrona, upowszechnianie i promocja dziedzictwa akademickiego 
 • prowadzenie wykazu zabytków ruchomych PG
 • realizacja zamówień i udostępnianie zbiorów muzealnych na miejscu
 • współpraca z organizatorami muzeów i kolekcji uczelnianych
 • oprowadzanie po gmachu i kampusie historycznym uczelni
Pracownicy: