Gmach PG - historyczny

Politechnika Gdańska została powołana do życia 1899 r. decyzją cesarza Wilhelma II.
W 1904 r. ukończono wznoszenie budynków pod kierunkiem architekta Alberta Carstena, późniejszego profesora uczelni.
Do dziś najbardziej reprezentatywnym obiektem pozostaje Gmach Główny, z fasadą nawiązującą do architektury Gdańska, niegdyś wyposażona w bogato zdobione, secesyjne wnętrza.

Skomplikowane dzieje uczelni, jej zasługi dla nauki i wkład lokalną historię, a także rola jaką pełniła w codziennym życiu kilku pokoleń Gdańszczan sprawiają, że pozostaje miejscem szczególnym.

Zapraszamy do zapoznania się z jej historią.

Zarys historii Politechniki Gdańskiej

Do 1945 r.

dr inż. Andrzej Januszajtis

Lata 1945-1989

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Po 1989 r.

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt