Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-19

Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG

Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG
Zdjęcie: Politechnika Gdańska
Dnia 5 lutego Politechnika Gdańska gościła delegację z Northern Technical University (Mosul, Irak). Celem spotkania było nawiązanie współpracy w różnych obszarach takich jak wymiana studentów i kadry akademickiej, a także realizacja wspólnych projektów badawczych.

Northern Technical University (NTU) powstał w 2014 roku i jest jedną z czterech publicznych uczelni technicznych w Iraku. ​ Na NTU studiuje ponad 40 400 studentów, w tym 40 000 studentów studiów pierwszego stopnia, 400 studentów drugiego stopnia i ponad 250 doktorantów. Uniwersytet oferuje studia na 20 kierunkach w 14 koledżach i instytutach zlokalizowanych w północnej części Iraku. Uczelnia kształci na kierunkach inżynierii, rolnictwa, administracji i medycyny.

Delegacji NTU przewodniczyła Rektor Prof. dr Alyaa Abbas Ali, której towarzyszyli Dr Omar Rafae Mahmood Al Omar (Prorektor ds. nauki), Dr Hassan Messar Qassim Alaswad (Dyrektor ds. stypendiów i stosunków kulturalnych), Dr Soud Mohamed Amen (Dyrektor ds. międzynarodowych stosunków kulturalnych), Dr Harith A. Hamdoon Hamoodat (Kierownik działu IT), Dr Zaid Hazim Hussein Al-Saffar (Specjalista ds. zapewnienia jakości), Aws Idrees Mahmoud (Dyrektor ds. kontroli bezpieczeństwa) i Dr Nabeel Mukhlif A.Abdulrqzzaq (Dyrektor biura ds. zapewnienia jakości). Politechnikę Gdańską reprezentowali Rektor Prof. Krzysztof Wilde, Prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, Prof. Małgorzata Gawrycka (Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii), Prof. Agata Kot-Wasik (Dziekan Wydziału Chemicznego), Prof. Mariusz Deja (Prodziekan ds. współpracy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), Prof. Christian Jungnickel (Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich), Prof. Paweł Możejko (WFTIMS, Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej), Prof. Jakub Karczewski (WFTIMS, Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej), Anna Modrzejewska (Kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej) i Rong Li (współpraca z uczelniami w krajach azjatyckich, Centrum Współpracy Międzynarodowej).

Głównymi tematami rozmów, które odbyło się w Sali Senatu, była współpraca w zakresie wymiany studentów i kadry akademickiej oraz realizacja wspólnych projektów badawczych. Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem porozumienia (Memorandum of Understanding), które stanowi wstęp do dalszej współpracy obu uczelni w najbliższej przyszłości. 

Oprócz spotkania z władzami uczelni goście z NTU odwiedzili także laboratoria i pracownie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Wydziale Chemicznym, Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Delegacja z NTU spotkała się również z Barbarą Urbańską z Centrum Analiz Strategicznych, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami w zakresie mierzenia jakości kształcenia na obu uczelniach. 

Na zakończenie wizyty goście z NTU wyrazili uznanie dla osiągnięć Politechniki Gdańskiej i chęć kontynuowania współpracy.​

35 wyświetleń