Rusza nabór na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-26

Rusza nabór na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

komunikat dla pracowników
Politechnika Gdańska otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+. W związku z tym Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników do składania wniosków o wyjazdy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 marca (system zostanie otwarty o godzinie 12:00) do 12 kwietnia.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wyjazdami w ramach programu Erasmus+ Politechnice Gdańskiej udało się pozyskać dodatkowe 50 tys. euro w konkursie Narodowej Agencji Erasmus+. Środki będą mogły być wykorzystane przez nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych na mobilności do krajów programu (akcja KA131). 

 
Zasady nowego naboru

Decyzje o przyznaniu dofinansowania na poszczególne wyjazdy będą podejmowane na podstawie zasad zaakceptowanych przez Prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Janusza Nieznańskiego. Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z nimi:

  • każda osoba może złożyć tylko jedno zgłoszenie wyjazdu, 
  • pierwszeństwo będą miały osoby, które nigdy jeszcze nie korzystały z oferty programu,
  • preferencyjnie traktowane będą wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych, 
  • priorytetowo traktowane będą wyjazdy, których celem nie będzie szkolenie językowe.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta przez prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji na podstawie rekomendacji powołanej przez niego komisji. Osoby, których wyjazdy zostaną zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego zostaną poinformowane o tym poprzez Internetowy System Zgłoszeń PG.


Termin składania wniosków

Zgłoszenia na wyjazdy są przyjmowane od 26 marca (od godziny 12:00) do 12 kwietnia. 


Jak złożyć wniosek o wyjazd?

Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną przez Internetowy System Zgłoszeń PG. Do zgłoszenia należy dołączyć Mobility Agreement podpisany przez instytucję przyjmującą oraz uzupełnioną i podpisaną ankietę (oba dokumenty można pobrać poniżej na stronie). 

 

Informacje o procedurze wyjazdowej, wysokości dofinansowania, krajach, do których można wyjechać itp. można znaleźć na stronie internetowej pg.edu.pl/international. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Współpracy Międzynarodowej pod adresem mailowym erasmus@pg.edu.pl


Ważne dokumenty: 

903 wyświetleń