Współpraca polsko-norweska w ramach projektu ENHANCE+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-22

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu ENHANCE+

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu ENHANCE+
W dniu 17 kwietnia przedstawiciele Politechniki Gdańskiej spotkali się z członkami Forskerforbundet – największego związku zawodowego w Norwegii. Celem spotkania było włączenie lokalnego oddziału związku funkcjonującego na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) do działań PG związanych z rozwojem pracowników w ramach projektu ENHANCE+.

Forskerforbundet – The Norwegian Association of Researchers (NAR) to największy związek zawodowy w Norwegii zrzeszający 25 000 pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki, administracji publicznej, instytucji kultury i placówek zdrowia. Związek posiada 280 oddziałów w całym kraju, a jego członkami są nie tylko czynni, ale również emerytowani pracownicy, a także studenci. Ponad 50% osób stowarzyszonych stanowią kobiety.

W środę, 17 kwietnia pracownicy Centrum HR oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej spotkali się z przedstawicielami lokalnego oddziału związku działającego na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – uczelni partnerskiej PG w Sojuszu ENHANCE. Spotkanie odbyło się w Hotelu Hilton, w którym NAR zorganizował jedno ze swoich cyklicznych spotkań szkoleniowych.

PG reprezentowali: Katarzyna Bruder, Kierownik Zespołu Rozwoju w Centrum HR (ENHANCE Work Package 2 Leader), Krzysztof Dudek, Centrum HR (ENHANCE Work Package 2 member), Anna Modrzejewska, Kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej (ENHANCE Core Officer) i Justyna Sudakowska, Centrum Współpracy Międzynarodowej (ENHANCE Local Communication Officer). Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Wolfganga Lascheta pracującego na co dzień w Biurze Współpracy Międzynarodowej na NTNU. Poza nim w spotkaniu uczestniczyli inni członkowie związku – około 20 osób reprezentujących przedstawicieli różnych profesji obecnych na uczelni.

Dyskusja rozpoczęła się od krótkiej prezentacji NAR poświęconej organizacji i roli związków zawodowych w Norwegii, w której poziom uzwiązkowienia jest bardzo wysoki i wynosi ponad 80% (przy ok. 6% w Polsce – dane CBOS). Związki zawodowe są tam ważnym głosem pracowników w zakresie wynagrodzeń, prawa pracy i rekrutacji, publikują dokumenty w tym zakresie, monitorują wdrażanie zmian w przepisach oraz prowadzą liczne programy szkoleniowe.

Członkowie NAR byli szczególnie zainteresowani działaniami Politechniki Gdańskiej w projekcie ENHANCE+, w którym PG jest liderem zadania związanego z rozwojem nauczycieli akademickich i pracowników administracji (chodzi o tzw. Work Package 2: Human Dimension, w który zaangażowane są Centrum HR, Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji. Więcej informacji o tym można znaleźć tutaj). O zaplanowanych w projekcie zadaniach, w tym rozwijaniu i wspieraniu różnych ścieżek kariery, budowaniu doskonałości w nauczaniu, podnoszeniu kompetencji społecznych czy działań na rzecz dobrostanu emocjonalnego pracowników, opowiedziała Katarzyna Bruder z Centrum HR, liderka pakietu oraz pozostali przedstawiciele PG. 

- Spotkanie pokazało, że mamy wspólne pole do współpracy z NAR. W ramach projektu ENHANCE+ i naszego działania mamy zaplanowane m.in. przeprowadzenie ankiet wśród pracowników dotyczących ich zdrowia emocjonalnego w kontekście miejsca pracy. NAR, która działa aktywnie również na NTNU, może nas wesprzeć w ankietowaniu pracowników. Choć oczywiście przestrzeni do wspólnych działań jest więcej – mówi Katarzyna Bruder, Centrum HR.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy i otwartość na kolejne spotkania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach Politechniki Gdańskiej w Sojuszu ENHANCE? Odwiedź stronę internetową projektu lub napisz do nas: enhance@pg.edu.pl.

114 wyświetleń