Politechnika Gdańska gospodarzem konferencji nt. promocji międzynarodowej uczelni wyższych. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-20

Politechnika Gdańska gospodarzem konferencji nt. promocji międzynarodowej uczelni wyższych.

Summit on international promotion in HEI - opening by Rector Wilde
Temat „Globalne cele, lokalne wyzwania: strategia międzynarodowej promocji uniwersytetów” omówiony w gronie ekspertów z branży HEI.

6 czerwca br. pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej mieli zaszczyt zorganizować konferencję na temat promocji międzynarodowej uczelni wyższych, w ramach projektu „Promocja międzynarodowa Politechniki Gdańskiej", finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA (program „Welcome to Poland 2022”).

Wydarzeniu patronował Rektor PG, prof. Krzysztof Wilde, który uroczyście otworzył spotkanie, natomiast oficjalnie powitał gości oraz panelistów prorektor ds. umiędzynarodowienia i współpracy, prof. Janusz Nieznański. W wydarzeniu brało udział blisko 80 osób na miejscu oraz ponad 120 online.

Temat konferencji omówiono w czterech panelach dyskusyjnych, do których zaproszono ekspertów ds. umiędzynarodowienia z uczelni zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także instytucji i firm wspierających promocję uczelni oraz naukowców i studentów, będących ambasadorami uczelni za granicą. Gościliśmy m.in. przedstawicieli NAWA, IRO’s Forum, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE), European Association for International Education (EAIE), Enhance Alliance, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom", Keystone Education Group, Study.eu, CESAER, EUNICE.

Konferencja została podsumowana przez jednego z moderatorów, Marcina Witkowskiego (FRSE):
„Paneliści zidentyfikowali kluczowe obszary wyzwań związanych z rekrutacją studentów i podzielili się spostrzeżeniami na temat swoich organizacji. Każdy z panelistów skomentował szybkie badanie opinii, transmitowane na żywo za pośrednictwem Mentymetru, ujawniając, że we współczesnej rekrutacji do szkół targi edukacyjne nadal odgrywają rolę w przyciąganiu kandydatów. Wskazano obiecujące regiony geograficzne, niezbędne umiejętności rekruterów (wielojęzyczność i wielokulturowość) oraz minimalne roczne wsparcie budżetowe na poziomie 10 000 zł.
Ponadto omówiono najlepsze praktyki dotyczące uniwersytetów, agencji krajowych i dostawców leadów internetowych, wraz z ogólnym wnioskiem ostrzegającym przed pułapką łatwych i szybkich rozwiązań.”

Anna Modrzejewska, kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej PG:
„Nasi eksperci omówili kluczowe aspekty uczestnictwa polskich uczelni w międzynarodowych sieciach, z podkreśleniem znaczenia strategii instytucjonalnych i dopasowania do specyficznych celów uczelni przy wyborze sieci.
Zwrócono uwagę na korzyści, takie jak zwiększenie widoczności na arenie międzynarodowej, nawiązywanie wartościowych kontaktów, wymiana wiedzy oraz wspólne projekty badawcze i edukacyjne. Dzięki temu uczelnie mogą poprawić swoją pozycję w globalnych rankingach i zwiększyć atrakcyjność dla zagranicznych studentów i naukowców.
Omówiono również wyzwania - finansowe, kulturowe i biurokratyczne oraz problem ograniczonych zasobów. Paneliści podkreślili konieczność zwiększenia wsparcia instytucjonalnego i rządowego. Mimo trudności, podkreślono, że korzyści z międzynarodowej współpracy są znaczące i warto inwestować w rozwijanie takich inicjatyw.”

Swoimi konkluzjami podzieliła się także prowadząca całe wydarzenie Justyna Sudakowska z Centrum Współpracy Międzynarodowej:
„To co wybrzmiało wyraźnie w trakcie panelu to, że w budowanie spójnej, unikatowej marki uczelni muszą być zaangażowani wszyscy członkowie społeczności akademickiej - nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci i studenci. Nie możemy też zapominać, że marka uczelni to jej obraz jaki mają osoby z zewnętrz - kandydaci na studia, potencjalni partnerzy z innych uczelni, czy środowisko biznesowe, ale też to jak my sami wewnątrz uczelni postrzegamy nasze miejsce pracy i studiów.”

Transmisja z wydarzenia dostępna jest pod poniższym linkiem:   

Jako kontynuacja i rozwinięcie wydarzenia, kolejnego dnia zorganizowano warsztaty dotyczące promocji międzynarodowej uczelni, dla grupy 20 pracowników Politechniki Gdańskiej. Uczestnikami były osoby zajmujące się na uczelni promocją lub umiędzynarodowieniem i znaleźli się wśród nich reprezentanci wszystkich wydziałów oraz kilku jednostek centralnych.

Warsztaty poprowadził Paul Vu, trener z Keystone Education Group, który już po raz kolejny odwiedził PG w tej roli. Poza szkoleniami, Paul angażuje się także w promocję uniwersytetów i przy tej okazji odwiedził uczelnię w grudniu 2023, w celu nagrania spaceru po kampusie: )

Podczas warsztatów omówione zostały narzędzia AI pomocne przy tworzeniu kontentu oraz pomysły na filmy promujące uczelnie. Przeprowadzono pracę w grupach, podczas której każda grupa opracowała filmik promocyjny dla kierunku studiów i zaprezentowano rezultaty prac.

Mamy nadzieję powtórzyć to działanie w przyszłości!

Dziękujemy za wsparcie:

Centrum Kompetencji STOS

Centrum Logistycznemu

Sekcji Multimedialnej

Restauracji Pasibrzuch

Fotorelacja z wydarzenia: Joanna Szakoła, Wydział Zarządzania i Ekonomii

79 wyświetleń