Stypendia dla nowych studentów - złóż wniosek | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-07

Stypendia dla nowych studentów - złóż wniosek

studentka
Studenci zagraniczni I i II stopnia, którzy rozpoczęli naukę na PG w październiku 2022 roku na zasadach odpłatności, mogą starać się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Wnioski można składać do 20 listopada, ogłoszenie wyników nastąpi 9 grudnia. 

Wnioski o stypendia mogą składać cudzoziemcy przyjęci na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023 na zasadach odpłatności wg Załącznika do Pisma okólnego Rektora PG nr 63/2020 z 10 grudnia 2020 r.

Pięciu najlepszych studentów na studia I stopnia oraz trzech najlepszych studentów na studia II stopnia otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1250,00 zł. Stypendium będzie mogło być przedłużone na kolejny rok akademicki w przypadku zaliczenia roku akademickiego bez długu punktowego.


Jak złożyć wniosek o stypendium?

Wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz online: 
FORMULARZ DLA STUDENTÓW I STOPNIA
FORMULARZ DLA STUDENTÓW II STOPNIA


Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem?

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty wydane w języku polskim lub angielskim, lub przetłumaczone na język angielski lub polski przez tłumacza przysięgłego/tłumaczenie oficjalne:

studenci I stopnia - wymagane dokumenty  studenci II stopnia - wymagane dokumenty
  • wyniki egzaminu państwowego z matematyki i przedmiotu dodatkowego (zgodnie z zasadami rekrutacji)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
  • oficjalna skala ocen  
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia
  • suplement/wykaz ocen
  • oficjalna skala ocen
Dodatkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia, np. dyplom  laureata w konkursie (max. 5 dodatkowych dokumentów) Dodatkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia, np. dyplom  laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5 dodatkowych dokumentów)


Terminy

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada do północy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 grudnia na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Regulamin konkursu stypendialnego jest dostępny tutaj: Regulamin_Rules (pdf, 211.60kB)


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Współpracy Międzynarodowej pod adresem: study@pg.edu.pl

235 wyświetleń