Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, współprzewodniczącym prezydium ENHANCE | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-29

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, współprzewodniczącym prezydium ENHANCE

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, współprzewodniczącym prezydium ENHANCE
Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Dawid Linkowski/PG
Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, został powołany do dwuosobowego prezydium Rady Dyrektorów Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE, na stanowisko współprzewodniczącego (Co-Chair) w kadencji 2023-2025.

Uniwersytet Europejski ENHANCE składa się z dziesięciu czołowych europejskich uczelni technicznych. Poza Politechniką Gdańską, która dołączyła do sojuszu w 2022, w jego skład wchodzą: Politechnika w Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Technicznego (NTNU) w Trondheim, Politechnika w Mediolanie, Politechnika w Walencji, Politechnika Warszawska, Politechnika w Zurychu (ETH) oraz Uniwersytet Techniczny w Delft.

Rada Dyrektorów jest najwyższym organem sojuszu; jej członkami są co do zasady rektorzy i prezydenci uczelni wchodzących w skład sojuszu. Jednym z punktów agendy posiedzenia zarządu, które odbyło się 27 marca br., był wybór dwuosobowego prezydium Rady na kadencję 2023 – 2025. Zebraniu przewodniczyła dotychczasowa przewodnicząca Rady Dyrektorów prof. Anne Borg, rektor NTNU. Kandydatką na nową przewodniczącą (Chair) była prof. Geraldine Rauch, prezydent Technische Universität Berlin. Kandydatem na współprzewodniczącego (Co-Chair) był prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie przez Radę.

Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Cele szczegółowe, które przyjęły uczelnie ENHANCE, obejmują m.in. wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich, stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i ograniczenie barier biurokratycznych. Uczelnie biorące udział w projekcie podejmują również współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

91 wyświetleń