Wyjazdy w ramach ERASMUS + | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyjazdy w ramach ERASMUS +

Pracownicy administracyjni i akademiccy Politechniki Gdańskiej chętnie korzystają z możliwości, jakie oferuje program Erasmus+ w zakresie zagranicznych wyjazdów na szkolenia lub w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych. Informacje o tym:

  • do których krajów i uczelni można wyjechać,
  • na jakie dofinansowanie do wyjazdu można liczyć,
  • jakie formalności należy spełnić, aby móc skorzystać z programu

można znaleźć na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który jest operatorem programu Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej.