Dyżury podczas naboru dodatkowego >>ZOBACZ

Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ds. rekrutacji na studia I i II stopnia

Wydział Architektury

data: 11.07 - 19.07.2019 r.
dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 10:00 - 14:00
pokój: 314 GG

tel. 58 348 67 01, e-mail: rekrutacja-arch@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)

Wydział Chemiczny

data: 11.07-19.07.2019
dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 10:00-14:00
pokój: Minicentrum konferencyjne "Luwr", Budynek Chemia A

tel.  58 348 67 02, e-mail: rekrutacja-chem@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemicznego

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (6)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

data: 11.07.2019 – 19.07.2019
dni, godziny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11:00 – 15:00 
środa 13:00 - 17:00

pokój: 160 NE ( I piętro, budynek „B” Wydziału ETI)

tel. 58 348 67 03, e-mail: rekrutacja-eti@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (42)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

data, godziny:
08.07 - 10.07.2019 w godz. 11:00 - 13:00
11.07 - 19.07.2019 w godz. 10:00 - 14:00
22.07 - 26.07.2019 w godz. 11:00 - 13:00
dni: od poniedziałku do piątku
pokój: E 43 Wydział EiA

tel. 58 348 67 04, e-mail: rekrutacja-eia@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (12)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

data: 11.07 - 23.07.2019
dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 10:00-13:00
pokój: 104 GG

tel. 58 348 67 05, e-mail: rekrutacja-ftims@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

data: 11-19.07.2019
dni, godziny: pn.-wt., czw.-pt. 10:00-14:00
dni, godziny: środa 10:00-17:00
pokój: P10 parter budynku Hydro

tel. 348 67 06, e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (20)

Wydział Mechaniczny

data: 08.06 do 10.07.2019 TYLKO KONTAKT TELEFONICZNY 
dni: poniedziałek
godziny: 16:00 – 18:00
dni: środa
godziny: 16:00 – 18:00
dni: sobota
godziny: 10:00 – 14:00

data: 11.07 do 19.07.2019
dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 10:00 -14:00
pokój: 119 Gmach Wydziału Mechanicznego

tel. 58 348 67 07, e-mail: rekrutacja-mech@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (40)

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

data: 08.07 do 10.07.2019
dni: poniedziałek, wtorek, środa
godziny: 10:00 – 12:00
pokój: 138 Gmach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

data: 11.07 do 19.07.2019
dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 10:00 -14:00
pokój: 213 Gmach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

data: 22.07 do 24.07.2019
dni: poniedziałek, wtorek, środa
godziny: 11:00 -13:00
pokój: 213 Gmach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

tel. 58 348 67 08, e-mail: rekrutacja-oio@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (30)

Wydział Zarządzania i Ekonomii

data: 03.07.2019 – 24.07.2019
dni: poniedziałek - sobota
godziny: 10:00-14:00
pokój: 110/111 Gmach WZiE

tel. 58 348 67 09, e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania i Ekonomii

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (50)

Centrum Rekrutacyjne

Dokumenty składasz na wydziale (nie dotyczy osób posiadających maturę EB, zagraniczną - aplikujących na studia I stopnia)

dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 8:00 - 15:00
pokój: 201 Gmach B (10)
tel. 58 348 67 00, e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl