Informacja nt. dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych podczs trwającego naboru na semestr letni zostanie podana do wiadomości w pierwszej połowie stycznia 2020 roku.

 

Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ds. rekrutacji na studia I i II stopnia

Wydział Architektury

data:
dni:
godziny:
pokój: 314 GG

tel. 58 348 67 01, e-mail: rekrutacja-arch@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)

Wydział Chemiczny

data:
dni:
godziny:
pokój: Minicentrum konferencyjne "Luwr", Budynek Chemia A

tel.  58 348 67 02, e-mail: rekrutacja-chem@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemicznego

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (6)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

data:
dni:
godziny:
pokój: 160 NE ( I piętro, budynek „B” Wydziału ETI)

tel. 58 348 67 03, e-mail: rekrutacja-eti@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (42)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

data:
dni:
godziny:
pokój: E 43 Wydział EiA

tel. 58 348 67 04, e-mail: rekrutacja-eia@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (12)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

data:
dni:
godziny:
pokój: 104 GG

tel. 58 348 67 05, e-mail: rekrutacja-ftims@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

data:
dni:
godziny:
pokój: P10 parter budynku Hydro

tel. 348 67 06, e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (20)

Wydział Mechaniczny

data:
dni:
godziny:
pokój: 119 Gmach Wydziału Mechanicznego

tel. 58 348 67 07, e-mail: rekrutacja-mech@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (40)

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

data:
dni:
godziny:
pokój: 138 Gmach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

tel. 58 348 67 08, e-mail: rekrutacja-oio@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (30)

Wydział Zarządzania i Ekonomii

data: 27.01.2020 - 10.02.2020
dni: poniedziałek - piątek
godziny: zgodnie z urzędowaniem dziekanatu -  https://zie.pg.edu.pl/dziekanat
pokój: 115 Gmach WZiE

tel. 58 348 67 09, e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania i Ekonomii

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (50)

Centrum Rekrutacyjne

Dokumenty składasz na wydziale (nie dotyczy osób posiadających maturę EB, zagraniczną - aplikujących na studia I stopnia)

dni: od poniedziałku do piątku
godziny: 8:00 - 15:00
pokój: 201 Gmach B (10)
tel. 58 348 67 00, e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl