Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik administracji

Transport

Transport i logistyka