Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik analityk

Chemia

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologia

Technologia chemiczna

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zielone technologie