Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik budownictwa wodnego

Architektura

Budowa maszyn i okrętów

Budownictwo

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Transport

Transport i logistyka