Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik dentystyczny

Biotechnologia

Chemia

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologia

Technologia chemiczna