Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik ekonomista

Inżynieria danych

Transport

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji