Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik elektronik

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Budowa maszyn i okrętów

Budownictwo

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Energetyka

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria danych

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Nanotechnologia Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Technologie wodorowe i elektromobilność

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji