Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik elektroniki i informatyki medycznej 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektronika i telekomunikacja

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechatronika

Nanotechnologia

Zarządzanie i inżynieria produkcji